Bestuur

Het bestuur van de Drenkwaard bestaat uit Penningmeester Marcel van Meggelen en voorzitter John de Ruijter. Voor de functie van secretaris zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat. Draagt u de Drenkwaard een warm hart toe?

Lees dan onderstaande vacature en reageer!

Secretaris gezocht

De secretaris is de schrijver van het bestuur. Hij of zij documenteert het handelen van het bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie naar de buitenwereld. De secretaris zorgt ervoor dat de besluitvorming conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de stichting verloopt en is daarvoor het aanspreekpunt voor de leden en de bestuurders.
 
De secretaris is de spil van de interne en externe communicatie.
 
De secretaris draagt zorg voor de continuïteit van de bestuursvergaderingen, maakt de notulen en legt genomen besluiten vast.
 
Deze stukken archiveert hij of zij herkenbaar en traceerbaar.

Een aantal taken en verantwoordelijkheden van de secretaris :

1. Vergaderingen :

 • bekend maken wanneer, waar en hoe laat een vergadering is
 • opstellen van een vergaderrooster en de agenda
 • in overleg met de voorzitter bekijken welke ingekomen stukken besproken moeten worden en deze tijdig versturen
 • verslag / besluitenlijst maken, uitwerken en rondsturen

2. Administratie :

 • verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie.
 • verwerken van de binnenkomende en uitgaande post

3. Bewaakt de zittingstermijnen van het dagelijks bestuur

Competenties
Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden
 • goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Computervaardigheden
 • kan gestructureerd werken, is nauwkeurig en heeft oog voor detail.
 • Betrokken zijn bij de stichting, ondersteunen van het doel, de visie en kernwaarden
 • Kennis hebben van de statuten en huishoudelijk regelement van de stichting
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.

Randvoorwaarden
Het bestuur vergadert een maal per kwartaal.

  • De tijdsbesteding zal minimaal één dagdeel per week bedragen.
  • De tijdsbesteding van de secretaris is afhankelijk van de activiteiten en de eigen initiatieven evenals de verdeling van de bestuurstaken

Past deze vacature bij u en wilt u deel uitmaken van het bestuur van Stichting de Drenkwaard?

Stuur dan een motivatiebrief en C.V. naar bestuur@drenkwaard.nl