Tarieven de Drenkwaard

Tariefreglement voor het gebruik van De Drenkwaard voor het jaar 2021

Gymnastiekzaal:
Een zaal met een vloeroppervlakte van tenminste 18 * 9 meter.

Sporthal:
De accommodatie met een vloeroppervlakte te grootte van 3 aangesloten, doch van elkaar te scheiden gymnastiekzalen. Het betreft zaal A, B en C.

Multifunctionele ruimte:
Zaal D

Recreatieruimte met spiegelwand:
Zaal E

Gehele accommodatie:
Zalen A,B,C,D,E

Ruimte eigen ingang:
Zaal F

Spreekkamer:
Zaal G en vergaderruimte

Sportzaal

Sportzaal

Vergaderruimte

Vergaderruimte

Zaal D

Zaal D

Zaal E

Zaal F

Artikel 2

Per uur bedraagt het tarief voor het gebruik van:

Zaal A: € 25,00
Zaal B: € 25,00
Zaal C: € 25,00
Zaal AB: € 37,50

Zaal BC: € 37,50
Zaal ABC: € 55,00
Zaal D: € 25,00
Zaal E: € 12,50

Zaal F Inc schoonmaak: € 25,00
Zaal G: € 10,00
Vergaderruimte: € 10,00
Gehele accommodatie: € 140,00

Artikel 3:
Voor verhuur op zondag geldt een toeslag van 30 procent op de tarieven zoals genoemd in artikel 2. Voor verhuur op feestdagen kunnen separate afspraken gemaakt worden.

Artikel 4:
Het tarief voor gebruik van De Drenkwaard ten behoeve van het onderwijs in de lichamelijke oefening wordt bepaald overeenkomstig de normen van het voor dat jaar geldende landelijke bekostigingsstelsel voor het bewegingsonderwijs.

Artikel 5:
Voor aanvullende dienstverlening (opstellen stoelen, klaarzetten beamer) of het noodzakelijke verrichten van extra activiteiten door de verhuurder geldt een tarief van € 30,00 euro per half uur.

Artikel 6:
Alle in dit reglement genoemde vergoedingen dienen na ontvangst van de daarvoor verzonden factuur te worden voldaan. Op de factuur staat de betalingstermijn.

Artikel 7:
De accommodatie moet worden gebruikt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van De Drenkwaard.

Artikel 8:
Het bestuur van Stichting Drenkwaard en de manager accommodatie zijn bevoegd om van de in artikel 2 genoemde vergoeding af te wijken.