Tarieven de Drenkwaard

Tariefreglement voor het gebruik van De Drenkwaard voor het jaar 2022/2023

Sportzaal 1, 2 of 3
Een zaal met een vloeroppervlakte van tenminste 18 * 9 meter per zaal

De 3 zalen zijn te scheiden met tussenwanden en kunnen los van elkaar gehuurd worden of in 2 of 3 delen.

Cursuszaal / vergaderruimte 16 personen:
Blauwe zaal

Kleine vergaderruimte 10 personen :
Gele zaal

Ruimte met spiegelwand:
Groene zaal

Zaal van 213 vierkante meter :
Rode zaal

Gehele accommodatie :

Alle bovenstaande zalen van de Drenkwaard

Sportzaal

Sportzaal 1,2 of 3

Vergaderruimte

Gele zaal

Zaal D

Rode zaal

Groene zaal

Blauwe zaal

Artikel 2

Per uur bedraagt het tarief voor het gebruik van:

Zaal 1: € 25,00
Zaal 2: € 25,00
Zaal 3: € 25,00
Zaal 1+2 ( of 2+3 ): € 37,50
Zaal 1+2+3: € 55,00

Rode zaal: € 25,00
Groene zaal: € 15,00
Blauwe zaal: € 25,00
Gele zaal: € 12,50
Gehele accommodatie: € 150,00

Artikel 3:
Voor verhuur op zondag geldt een toeslag van 30 procent op de tarieven zoals genoemd in artikel 2. Voor verhuur op feestdagen kunnen separate afspraken gemaakt worden.

Artikel 4:
Het tarief voor gebruik van De Drenkwaard ten behoeve van het onderwijs in de lichamelijke oefening wordt bepaald overeenkomstig de normen van het voor dat jaar geldende landelijke bekostigingsstelsel voor het bewegingsonderwijs.

Artikel 5:
Voor aanvullende dienstverlening (opstellen stoelen, klaarzetten beamer) of het noodzakelijke verrichten van extra activiteiten door de verhuurder geldt een tarief van € 30,00 euro per half uur.

Artikel 6:
Alle in dit reglement genoemde vergoedingen dienen na ontvangst van de daarvoor verzonden factuur te worden voldaan. Op de factuur staat de betalingstermijn.

Artikel 7:

De accommodatie moet worden gebruikt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van De Drenkwaard.

Artikel 8:
Het bestuur van Stichting Drenkwaard en de manager accommodatie zijn bevoegd om van de in artikel 2 genoemde vergoeding af te wijken.